อนุทิน 146175 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เป็นครั้งแรกที่มีแนวทางนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือขององค์กรหลัก คือ The American Heart Association/American Stroke Association (AHA/ASA) เพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยหลังจากการรักษา stroke แล้ว ซึ่งแนวทางนี้นำหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆมาแนะนำ เพื่อให้ผู้ป่วย stroke สามารถมีชีวิตที่มีคุณภาพได้ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย รวมทั้งต้องปรับให้เข้ากับผู้ป่วยแต่ละรายด้วย อ่านได้จาก Guidelines for Adult Stroke Rehabilitation and Recovery: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. Published online May 4, 2016. doi: 10.1161/STR.0000000000000098.

เขียน 08 May 2016 @ 17:34 ()


ความเห็น (0)