อนุทิน 146153 - อาจารย์ต้น

ฟางข้าวแห้งๆใบหนึง อาจทำให้หลังอูฐหักได้!

เขียน 07 May 2016 @ 06:50 () แก้ไข 07 May 2016 @ 07:02, ()


ความเห็น (0)