อนุทิน 146134 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๗๐๓๒ |

"หนังสือเล่มใหม่"ได้หนังสือเล่มใหม่มาอีก ๑ เล่ม ชื่อ

A Man Called Puey : 100 ปีชาตกาล ป๋วย อึ้งภากรณ์ กูชายชาญชาติเชื้อชาตรี

เขียนโดย วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์

ไม่ได้เป็นลูกศิษย์ แต่อยากเป็นลูกศิษย์

เขียน 05 May 2016 @ 23:16 ()


ความเห็น (0)