อนุทิน 146102 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๗๐๒๖ |

"ทางเดียวกัน"

เข้ามาดูแลโรงเรียน
การเลือกวิทยากรมาให้ความรู้
เลือกจากศักยภาพของคนในมหาวิทยาลัยก่อน
เพราะเป็นคนคุ้นเคยที่มีความสามารถ
อีกทั้งการให้ "ใจ" นั้นมาก่อนเงินทอง
ถึงผมไม่ใช่คนชอบออกสังคมนัก
แต่ถ้าเรื่องมิตรภาพและความดีงามนั้น
ยังพอมีอยู่บ้าง คนที่สัมผัสได้ย่อมเป็น
คนที่คิดไปในทางเดียวกัน
โชคดีที่มิตรภาพเป็นจุดเด่นที่ผมมี

เครือข่ายการเรียนรู้ที่ดี ย่อมต้องเกิดจากมิตรภาพที่ดีด้วย

  เขียน:  

ความเห็น (0)