อนุทิน 14607 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

วันอาทิตย์เจอท่านอธิการฯ กับท่านรองพิชิตบนเครื่องบิน ท่านสนใจจะให้ UsableLabs ทำวิจัย information retrieval ให้มหาวิทยาลัย ถ้า implement eTBlast ภาคภาษาไทยได้จะดีมาก ยิ่งได้ Deja vu ยิ่งดีใหญ่ เรื่องนี้ก็น่าทำ ถ้าแยกร่างได้เมื่อไหร่จะรีบทำทันที

Introduction to Information Retrieval

เขียน 07 Jul 2008 @ 20:21 () แก้ไข 07 Jul 2008 @ 20:27, ()


ความเห็น (0)