อนุทิน #146062

“ ความดีของคน คือการยืนหยัดทำในสิ่งที่เกี่ยวข้อง แม้ในภาวะดับขัน.ความดีของคน คือการรู้จักยอมให้คนอื่นดีได้ และได้ดี มิใช่ดีเด่นเพียงตัวคนเดียว ความดีสูงสุด คือการดีด้วยกัน ดีรวมกัน เก่งด้วยกัน

เขียน:

ความเห็น (0)