อนุทิน 146062 - prayat duangmala

“ ความดีของคน คือการยืนหยัดทำในสิ่งที่เกี่ยวข้อง แม้ในภาวะดับขัน.ความดีของคน คือการรู้จักยอมให้คนอื่นดีได้ และได้ดี มิใช่ดีเด่นเพียงตัวคนเดียว ความดีสูงสุด คือการดีด้วยกัน ดีรวมกัน เก่งด้วยกัน

เขียน 30 Apr 2016 @ 20:43 ()


ความเห็น (0)