อนุทิน 146034 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

ข้าพเจ้าถูกสั่งสอนมาว่า

ให้ปฏิบัติกับภารโรงกับ CEO

ด้วยความมีเกียรติเสมอกัน!

........................

  เขียน:  

ความเห็น (1)

อยากได้ความเสมอภาคเท่าเทียมยิ่ง..จะหาที่ไหนครับ