อนุทิน 146032 - beeman 吴联乐

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

<อนุทิน ๓๓๕> : วันพฤหัสที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

  1. ไม่ได้เขียนอนุทินมา ๗ เดือน ๑๐ วัน...เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน เป็นวันที่เงินเดือนเข้า เดือนนี้มาแปลกๆ คือ ใบแจ้งเงินเดือนเข้า เป็นใบขาว ยาวๆ แทนที่จะเป็นใบกระดาษคาร์บอน..และเดิมเคยเอาเงินเดือนเข้าสหกรณ์ฯ แต่คราวนี้กลายเป็นธนาคารกรุงศรีอยุธยา..มีที่สังเกต ๒ เรื่องแล้ว ไม่นับที่เขาขึ้นเงินครองชีพให้เท่ากับค่าเช่าหอพัก..
  2. วันที่ ๒๘ เมษายน เอาสมุดบัญชีธนาคารกรุงศรีฯ ไปปรับ ปรากฏว่าเงินเดือนเข้าจริงๆ จึงเบิกออกมาเกือบหมด เพื่อนำไปฝากสหกรณ์ดังเดิม (สหกรณ์ให้ดอกเบี้ยร้อยละบาทต่อปี..ธนาคารกรุงศรีให้ ๔๐ สตางค์ต่อปี..ตึ๋งหนืด)
  3. ไปถามฝ่ายการเงิน (เงินเดือนและสวัสดิการ) ว่า ทำไมถึงต้องเปลี่ยนรูปแบบใบแจ้งเงินเดือน ได้รับคำตอบว่า เป็นการนำเงินเดือนมาจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง (ภาคบังคับ) โดยเอาเงินเดือนของเรา แล้วหักด้วยรายจ่ายต่างๆ แล้วกรมบัญชีกลางจะโอนเงินส่วนที่เหลือจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเข้าบัญชีเราโดยตรง...ส่วนตรงค่าใช้จ่ายนั้นเขาจะโอนให้มหาวิทยาลัยโดยภาพรวม แล้วก็ไปแยกไปตัดจ่ายเป็นรายการของแต่ละคน เช่น เงินเข้ากบข., ค่าหอพัก,ค่าไฟ เป็นต้น..เป็นที่น่าสังเกตว่า ในเดือนนี้ยังไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย อีกเกือบ ๓๐๐ บาท

เขียน 28 Apr 2016 @ 17:33 ()


ความเห็น (0)