อนุทิน 146026 - prayat duangmala

วันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม มอบนโยบายและแจ้งน้ำภัยแล้ง อากาศร้อนมาก ทุกคนรอรับการแจกน้ำใช้ รอมานานแล้ว ท่านควติดที่อื่นอยู่จึงยังมาไม่ถึง ทุกคนก็รอต่อไป

เอาภาพนั่งรอแจกน้ำภับแล้งก่อน

เขียน 28 Apr 2016 @ 13:48 ()


ความเห็น (0)