อนุทิน 145994 - อร วรรณดา

อนุทินที่ ๑๔๖

ประทับใจกับการล่องเรือชมท้ศนียภาพริมฝั่งโขง

https://www.gotoknow.org/posts/605402

เขียน 26 Apr 2016 @ 10:31 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกแรงใจมีให้กัน

ช่วยผลักดันความคิดอยากขีดเขียน

เติมพลังแรงจูงใจใคร่แลกเปลี่ยน

เฝ้าวนเวียนเรียนรู้ในโกทูโน