อนุทิน 145975 - อาจารย์ต้น

ถ้าเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า เราใช้ to turn หรือ switch on แต่ถ้าปิดเครื่องใช้ฟ้าฟ้า เราใช้ to turn หรือ switch off ครับ

เขียน 25 Apr 2016 @ 16:03 ()


ความเห็น (0)