อนุทิน 145963 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

อิสรเสรีย่อมมีความไม่สมบูรณ์อยู่ด้วยเสมอ!

.........................

  เขียน:  

ความเห็น (0)