อนุทิน 145963 - อาจารย์ต้น

อิสรเสรีย่อมมีความไม่สมบูรณ์อยู่ด้วยเสมอ!

.........................

เขียน 24 Apr 2016 @ 19:21 ()


ความเห็น (0)