อนุทิน #145963

อิสรเสรีย่อมมีความไม่สมบูรณ์อยู่ด้วยเสมอ!

.........................

เขียน:

ความเห็น (0)