อนุทิน 14596 - กวิน

กวิน

3-7 อะไรคือแนวคิดเพร้าท์ (PROUT) @ 192616 โดย คนไม่มีราก

No need for orchestra if the guitar can do

สำนวนนี้เพิ่งเคยได้ยิน เป็นสำนวนที่ไพเราะคล้องจอง+ความหมายดีจังครับ จำได้ว่า ผมเคยศึกษาแนวความคิดของ Karl Marx  จากหนังสือ อัตชีวประวัติและผลงานของคาร์ลมากซ์  ซึ่งเขียนโดย ดร.มั่น พัฒโนทัย แล้วสรุปย่อไว้ในชื่อบทความ เรื่อง From Communism to Technocrats ซึ่งคนไม่มีรากเคยเข้าไปอ่านแล้ว ดร.มั่น พัฒโนทัย แสดงทรรศนะ ไว้ว่า

ประเด็นที่มากซ์คาดไม่ถึงก็คือในปัจจุบันมีชนชั้นเกิดขึ้นใหม่ และเป็นอันตรายต่อนายทุนยิ่งกว่าคอมมิวนิสต์เสียอีก ชนชั้นนั้นก็คือพวก เทคโนแครท (Technocrat) พวกเทคโนแครทนี้ล่ะครับที่นายทุนปัจจุบันโดยเฉพาะประเทศที่เจริญด้วยอุตสาหกรรมและเทคโนโลยกลัวเหลือเกิน เพราะเขาเหล่านี้คือผู้ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เป็นสมองกลของบริษัทหรือองค์กรด้านความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีขั้นสูง เพราะนายทุนไม่มีความรู้ความสามารถที่จะควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างทั่วถึง จึงต้องยอมให้พวกเทคโนแครท คุมการบริหารกิจการของตน ถ้าพวก เทคโนแครทไม่ทำงานเสียอย่างกิจการของนายทุนก็ต้องล้มครืนทันที เพราะนายทุนใช้เครื่องสมองกลไม่เป็น สั่งการในกิจการที่กว้างขวางและมีสาขาอยู่ทั่วโลกไม่ได้ ตัวอย่างเช่นในเมืองไทย ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในธนาคารต่างๆ ก็ดี หรือเครื่องเอทีเอมเสีย ธนาคารนั้นหรือสาขานั้นก็จะเป็นง่อยทางธุรกรรมทันที จะเบิกจะถอน หรือฝากเงินไม่ได้ทั้งนั้น ต้องรอให้ช่างเทคนิค (Technocrat) มาแก้ ถ้าช่างไม่ว่าง หรือไม่มา วันนั้นธนาคารก็ไม่ต้องทำธุรการใดๆ ทั้งนั้น ทั้งๆ ที่มีพนักงานอยู่นับร้อย อย่างนี้เป็นต้น

ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่า ดร.มั่น พัฒโนทัย ผู้สนใจ  Marx ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: Ministry of Information and Communication (MICT) ฮาๆเอิ๊กๆ บรรดาเหล่านายทุน ระวังตัวกันไว้นะค้าบ

เขียน 07 Jul 2008 @ 18:33 () แก้ไข 07 Jul 2008 @ 18:45, ()


ความเห็น (0)