อนุทิน 145941 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

กำลังจะทำหนังสืออีกเล่มค่ะ

ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์บริการวิชาการ มข เรื่อง

ถอดบทเรียน: การเสริมสร้างพลังอำนาจและการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มโรคเรื้อรัง

จากการทำกลุ่มวิจัยเสริมพลังอำนาจในผู้ป่วยเรื้อรัง มา 3 ปี

จากประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยของพยาบาลเชี่ยวชาญ

  • กลุ่มโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
  • กลุ่มโรคมะเร็งเม็ดโลหิต
  • กลุ่มโรคมะเร็งท่อน้ำดี
  • กลุ่มปลูกถ่ายไต

เขียน 23 Apr 2016 @ 15:12 ()


ความเห็น (2)

ถอดบทเรียน ประสบการณ์การทำวิจัยเสริมพลังอำนาจในผู้ป่วยเรื้อรังเสร็จแล้ว วันนี้

ทำปี 2555-57 ดีใจจังที่ทำเสร็จ ถ้าไม่มาสรุปไว้ สงสัยลืมแน่