อนุทิน 145932 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๗๐๐๘ |

"เนื้อหา"

นักศึกษาหลักสูตรที่ ๘ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ตามแผนการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน
เนื้อหา : บทเรียนสำเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการประเมินนวัตกรรมฯ

ส่วนนักศึกษา ป.บัณฑิต
เนื้อหา : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการศึกษาทางไกล

เขียน 23 Apr 2016 @ 00:59 ()


ความเห็น (0)