อนุทิน 145899 - คนถางทาง

  ติดต่อ

น่าสงสารพพจ. ตรัสรู้มาได้แสนยากยิ่ง อยากขายของ ต้องทำการตลาด เดินเท้าไปในป่าเป็นหลายร้อยโล เพื่อไปง้อปัญจวัคคีย์ทั้ง๕ให้ช่วยเป็นเซลแมน มาถึงวันนี้ศาสนาพุทธกลายเป็นพาณิชย์ไปหมด หากทรงทราบคงจะทรงเพ่งบัวสี่เหล่าใหม่ ไม่สอนมันละ เหนื่อยเปล่า เสวยวิมุติสุขลำพังดีกว่า

  เขียน:  

ความเห็น (0)