อนุทิน #145877

ใช้คำศัพท์ให้ถูกต้องนะครับ อนึ่งคำว่า subjective test ก็คือข้อทดสอบแบบอัตนัย ในขณะที่ objective test ก็คือ แบบทดสอบแบบปรนัย

เขียน:

ความเห็น (0)