อนุทิน 145877 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

ใช้คำศัพท์ให้ถูกต้องนะครับ อนึ่งคำว่า subjective test ก็คือข้อทดสอบแบบอัตนัย ในขณะที่ objective test ก็คือ แบบทดสอบแบบปรนัย

  เขียน:  

ความเห็น (0)