อนุทิน 145877 - อาจารย์ต้น

ใช้คำศัพท์ให้ถูกต้องนะครับ อนึ่งคำว่า subjective test ก็คือข้อทดสอบแบบอัตนัย ในขณะที่ objective test ก็คือ แบบทดสอบแบบปรนัย

เขียน 20 Apr 2016 @ 18:48 ()


ความเห็น (0)