อนุทิน 145838 - บุษยมาศ

"อนุทินที่ ๑๓๕๕"

มา ณ บัดนี้...ฉันก็ได้เรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ด้วยตัวของฉันเองว่า...สิ่งที่ฉันรู้ ได้อ่าน ได้ศึกษานั้น ถูกต้องและถูกทาง...กว่าจะรู้ว่าคืออะไร ก็เรียกว่า...ใช้เวลาไปนานพอสมควร...หากเปรียบถึงการลงทุน สำหรับฉันนั้น รู้สึก...เสียเวลาที่ผ่านมา เพราะมันน่าจะได้ประโยชน์อะไรมากกว่านี้...แต่ก็ยังดีที่สิ่งที่ฉันทราบมานั้น...มันถูกต้องแล้ว...เวลาเป็นตัวพิสูจน์เรื่องราวต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

เขียน 18 Apr 2016 @ 17:05 ()


ความเห็น (0)