อนุทิน #145837

"อนุทินที่ ๑๓๕๔"

๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ บรรยายให้บุคลากรของ มรภ.กำแพงเพชร เกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็นที่กำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ มรภ.พิบูลสงคราม...

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)