อนุทิน 145837 - บุษยมาศ

"อนุทินที่ ๑๓๕๔"

๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ บรรยายให้บุคลากรของ มรภ.กำแพงเพชร เกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็นที่กำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ มรภ.พิบูลสงคราม...

เขียน 18 Apr 2016 @ 17:01 () แก้ไข 18 Apr 2016 @ 17:01, ()


ความเห็น (0)