อนุทิน 145829 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๙๙๕ |

"ความไม่สมบูรณ์แบบ"

แต่ในความเป็นจริง มนุษย์ทุกคนล้วนแต่ไม่สมบูรณ์แบบ
เพราะคนเราไม่ใช่หุ่นยนต์หรือคอมพิวเตอร์ที่จะไม่รู้จักผิดพลาด

ดังนั้น ความผิดพลาด หรือ ความไม่สมบูรณ์แบบ
อาจเป็นสิ่งจำเป็นในแบบฝึกหัดชีวิตของคน ๆ หนึ่ง
อย่างที่เราเห็นว่า คนบางคนก็มีแบบฝึกหัดชีวิตมาตั้งแต่ยังไม่รู้ความ

พญ.เบญจพร ตันตสูติ
ผู้เขียนหนังสือ "เข็นเด็กขึ้นภูเขา"

เขียน 18 Apr 2016 @ 01:33 ()


ความเห็น (0)