อนุทิน 145820 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

ปัจเจกบุคคลที่ไม่ทำตามความคิดของกลุ่ม

บุคคลนั้นย่อมโดดเดี่ยว และบางครั้งอาจรู้สึกตื่นกลัว

แต่การเป็นตัวของตัวเองมีค่าเหนือกว่าสิ่งใดอื่นใด (มิใช่หรือ?)

พี่นิชชี่ของเรา!

......................

  เขียน:  

ความเห็น (0)