อนุทิน 145814 - prayat duangmala

เช้าวันที่สามในการอบรมคุณธรรม เป็นวันสุดท้าย เช้านี้กำลังให้ญาติธรรมดื่มน้ำเต้าหู้ และเข้าห้องฝึกระเบียบของการก้าวเข้าสู่ประตูพุทธ

เขียน 17 Apr 2016 @ 06:52 ()


ความเห็น (0)