อนุทิน #145813

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๖๙๙๑ |

"..."

แม้แต่สัตว์เดรัจฉาน ท่านก็ไม่ให้ดูถูกเขา
เวลานี้เขาเสวยกรรมอยู่ในวาระของกรรมของเขา
อย่างนั้น ๆ เป็นชั้น ๆ ไปเลย ท่านจึงไม่ให้ประมาท
มันเป็นวาระ ๆ เวลาพ้นแล้วเขาสูงกว่าเราก็ได้

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
วัดป่าบ้านตาด
จังหวัดอุดรธานี

  เขียน:  

ความเห็น (2)

ธิ
เขียนเมื่อ 

ว่ายู้ สำนวนคุ้น ๆ

อุดรธานี นี่เอง

555