อนุทิน 145812 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๖๙๙๐ |

"การขาดความมั่่นใจในตัวเอง"

การขาดความมั่นใจตัวเองนั้น มีสาเหตุลงรากลึกในระดับจิตใต้สำนึกที่ฝังใจในความบกพร่อง - ไม่สมบูรณ์แบบของตน ทำให้ไม่สามารถค้นหาความภาคภูมิใจตัวเองได้ตามความเป็นจริง โดยมีอิทธิพลมาจากวิธีการเลี้ยงดูตั้งแต่เด็ก และสิ่งแวดล้อมที่ไม่ยกย่อง ไม่ให้กำลังใจอย่างเหมาะสม ตลอดมาในสังคมของเรา... ซึ่งยากแก่การแก้ไขเสียด้วย จึงทำให้มีคนทีี่ไม่มั่นใจตัวเองมากขึ้น มีพฤติกรรมหลีกหนีสังคม หรือหลายคนพยายามสร้างปมปลอม หรือทำตัวเว่อร์ (over) มากขึ้น

ศ.ดร.นพ.วิทยา นาควัชระ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)