อนุทิน 145811 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๙๘๙ |

"คิดลบ"

หากเราปล่อยให้ความคิดหรือทัศนคติในด้านลบเกิดขึ้น
สมองก็จะเปลี่ยนสภาพไปตามความรู้สึก
ซึ่งแปลว่า ความคิดและทัศนคติส่งผลต่อสมอง
มากกว่าที่สมองจะเป็นตัวกำหนดให้เกิดความรู้สึกนั้นขึ้น

หากปล่อยให้เกิดนานเข้า สมองจะเปลี่ยนบทบาท
เป็นผู้ทำให้เกิดความรู้สึกเศร้าสร้อยนั้นเอง
จนอาจส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วย หรือ
แม้แต่ความคิดอยากฆ่าตัวตาย

Dr.Richard Restak
นักประสาทวิทยาและนักจิตวิเคราะห์ด้านประสาท
อาจารย์ประจำประสาทวิทยา โรงเรียนแพทย์
แห่งมหาวิทยาลัย George Washington

เขียน 17 Apr 2016 @ 00:35 () แก้ไข 17 Apr 2016 @ 00:40, ()


ความเห็น (0)