อนุทิน #145810

| อนุทิน ... ๖๙๘๘ |

"ทางของเรา ต้องก้าวเอง"

บันทึกจากหนังสือ ... "ทางของเรา ต้องก้าวเอง" หนังสือเล่มล่าสุดของ "หนุ่มเมืองจันท์"

หากเราเป็นคนชอบหามุมมองหรือวิธีคิดในด้านต่าง ๆ มากมาย
หนังสือของ "หนุ่มเมืองจันท์" มีลักษณะนี้โดดเด่นมาแต่ไหนแต่ไร

ติดผู้เขียน ไม่ได้ติดสำนักพิมพ์ ดังนั้น ให้เอาเรื่องการเมืองวางไว้
ย้อนกลับมาอ่านเนื้อความภายในที่พัฒนาตนเองจะดีกว่า

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)

วันนี้ไปหาแต่ไม่เจอ ได้ "การสิ้นสุดของสิ่งหนึ่ง คือ การเริ่มต้นของสิ่งใหม่เสมอ" มาแทนค่ะ