อนุทิน #145748

เรียนต่ำ - เรียนสูง
ดู... จะอุทิศตนได้แค่ไหน

นั่งต่ำ - นั่งสูง
ดู... จะสละตนได้เพียงไหน


เขียน:

ความเห็น (0)