อนุทิน 145732 - คนถางทาง

ทีศาสนาพุทธไม่แพร่หลายเป็นความผิดของพพจ.ที่ไปเน้นสอนบัวเหล่าที่๑ ๒ แทนที่จะเน้นเหล่า ๓ ๔ ซึ่งมีปริมาณมากกว่าเยอะเลย ๕๕๕ (เหมือนปชต.วันนี้ วันแมนวันโหวต)

เขียน 12 Apr 2016 @ 07:52 ()


ความเห็น (0)