อนุทิน #145727

| อนุทิน ... ๖๙๖๑ |

"..."

สมรรถนะของคน
อยู่ที่วิธีคิด

สมรรถนะของจิต
อยู่ที่การวาง

เชียงใหม่ (ใกล้สองยาม)
๑๑ เม.ย.๕๙

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)