อนุทิน #145715

"อนุทินที่ ๑๓๔๙"

การมีใจและวาจา...เป็นมิตร...เท่ากับเป็นการฝึกจิตที่ดี

เขียน:

ความเห็น (0)