อนุทิน 145715 - บุษยมาศ

"อนุทินที่ ๑๓๔๙"

การมีใจและวาจา...เป็นมิตร...เท่ากับเป็นการฝึกจิตที่ดี

เขียน 11 Apr 2016 @ 09:53 ()


ความเห็น (0)