ติดต่อ

อนุทิน #145712

มิตรดี สหายดีฯ...ความเป็นทีม...

ดั่งแสงเงินแสงทองของชีวิต

แม้ตั้งใจตั้งจิต หากแต่บุญ...ก็ไม่อาจสำเร็จได้ เมื่อเหตุปัจจัยไม่พร้อมพอ

มรรคแห่งสัมมา...

แก้ปัญหาเมื่อระบบน้ำประปาไม่ไหล ด้วยการอาศัยปั๊มน้ำบาดาล

เป็นทางออกที่พอหวังได้ หวังว่าต้นไม้จะรอด

ทว่า...น้าฝ่ายดูแล กลัวความ(ไม่)ปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า

การเข้า, ออกบ้าน เปิด,ปิด น้ำ,ไฟขณะเจ้าของไม่อยู่

และหลานน้อยของน้าก็กลับมา น้าจึง"คืนงาน" ดูแลสวนผักหวานป่า

การเดินทางของความฝันจึงยังค้างคา...ไม่ไปไม่มา

ปรับใจใหม่...แสงเงินแสงทองแห่งใจ เกาะ...เกราะ... พ่วงแพ...

ทำใจในใจ เธอพึง...อาศัย "ศีล" เป็นส่วนขัดเกลา...เป็นที่พึ่งเถิด

"ธรรม"...ทวนบทสวดมนต์...เมื่อนาฬาคิรี...ช้างตัวประเสริฐ ซึ่งกำลังเมามันยิ่ง

แสนจะร้ายกาจ วิ่งมาประดุจไฟป่า จักราวุธ และสายฟ้า

พระจอมมุนี...ทรงชำนะด้วยการรดลงด้วยน้ำ..คือพระเมตตา...

... ด้วยเดชแห่งการเกิดอย่างนั้น...ชัยมงคล จึงมีแก่ท่าน

แม้แดดแผดกล้า...ขอวิญญาณแห่งศรัทธา...

พึงนำพาชำนะ ชำระจิตให้สงบเย็นเป็นกุศลแม้เล็กแม้น้อย...พึงบำเพ็ญ...เป็นไปเถิด

สาธุ สาธุ สาธุ

๑๑ เมษายน ๒๕๕๙


  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

กราบสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะพี่ใหญ่นงนาท สนธิสุวรรณ

กราบขอบพระคุณมากค่ะ