อนุทิน 145699 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๙๕๔ |

"ความสำเร็จที่ตั้งใจ"

วันนี้เสร็จภารกิจที่ตั้งใจไว้แล้ว
คือ การเข้าพบนักศึกษาครูที่มาเรียน
มาตรฐานที่ ๘ ของคุรุสภา,
สรุปลักษณะงานที่ต้องส่ง และ
ตรวจบทเรียนสำเร็จรูปฉบับร่างเสร็จแล้ว
รู้สึกยินดีปรีดาปราโมทย์มาก

เชียงใหม่ (ยามพัก)
๑๐ เม.ย.๕๙

เขียน 10 Apr 2016 @ 17:04 ()


ความเห็น (0)