อนุทิน 145682 - ดร.ดนัย เทียนพุฒ

" ถ้าวิจัยเป็น ดี เอ็น เอ ขององค์กร"

มาที่ รพ.ชลบุรี เพื่อ บรรยายและฝึกปฏิบัติ Creative + Innovation หน้าห้องประชุม เจอ ข่าว และหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยของ รพ. ถือว่าน่าสนใจ ทีเดียวครับ

หากองค์กร สามารถสร้าง "วิจัยให้เป็น ดี เอ็น เอ " หนึ่ง ของวิถีคนในองค์กร เราคงเกิด ความรู้ใหม่ ๆ และอาจไปไกลจนสามารถ "สร้างองค์ความรู้" ในบริบทของเราได้เอง.... น่าสนใจมากครับ

เขียน 09 Apr 2016 @ 08:51 ()


ความเห็น (0)