อนุทิน 14568 - หยั่งราก ฝากใบ

@14536  เล่าซือคะ  โลกก็เป็นเช่นนี้เองค่ะ บางทีสุข บางครั้งทุกข์ หลายครั้งสุขปนทุกข์ค่ะ

เขียน 07 Jul 2008 @ 15:09 ()


ความเห็น (0)