อนุทิน 145667 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๖๙๔๕ |

"..."

ควรพิจารณาทุกวัน ๆ ว่า

๑. เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้
๒. เรามีความเจ็บเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้
๓. เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้
๔. เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น
๕. เรามีกรรมเป็นของตัว เราทำดีจักได้ดี ทำชั่วจักได้ชั่ว

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

  เขียน:  

ความเห็น (3)

-เรามีความสุขเป็นธรรมดา มีทุกข์เป็นธรรมดา หมุนเวียนกันไป....สาธุ..ขอรับ....

สาธุครับ. แต่เพราะไม่รู้จึงทำให้เกิดทุกข์

สาธุ ทุกท่านครับ ;)...