อนุทิน #145625

"อนุทินที่ ๑๓๕๒"

หากมนุษย์เรา...ตัดเรื่องอคติ...การคิดลบ...การกลัวความจริง...ความโลภ...ความเห็นแก่ตัว ฯลฯ คงลดปัญหาต่าง ๆ ของสังคมลงไปมาก ๆ เลยเชียวค่ะ

เขียน:

ความเห็น (2)