อนุทิน 145613 - ภูฟ้า

ภูฟ้า

ขันธ์บังธรรม

มี ไม่มี = มีสิ่งที่เกิดกับขันธ์ แต่เป็นสมมุติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป (สมมติจึงไม่มี) จึงดับขันธ์ห้า

ไม่มี มี = ถ้าไม่ปรุงแต่งสังขาร จึงมีพระนิพพาน

เขียน 04 Apr 2016 @ 07:49 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ไม่มีก็เหมือนมี มีก็คือไม่มี สุดๆแล้วคือ...