อนุทิน 145598 - ยูมิ

  ติดต่อ

จริยศาสตร์กับจริยธรรม จริยศาสตร์มุ่งเน้นภาคทฤษฎี ส่วนจริยธรรมมุ่งเน้นภาคปฏิบัติ จริยธรรมคือศีลธรรมนั้นเอง

  เขียน:  

ความเห็น (0)