อนุทิน #145598

จริยศาสตร์กับจริยธรรม จริยศาสตร์มุ่งเน้นภาคทฤษฎี ส่วนจริยธรรมมุ่งเน้นภาคปฏิบัติ จริยธรรมคือศีลธรรมนั้นเอง

เขียน:

ความเห็น (0)