อนุทิน 145598 - ยูมิ

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จริยศาสตร์กับจริยธรรม จริยศาสตร์มุ่งเน้นภาคทฤษฎี ส่วนจริยธรรมมุ่งเน้นภาคปฏิบัติ จริยธรรมคือศีลธรรมนั้นเอง

เขียน 03 Apr 2016 @ 10:36 ()


ความเห็น (0)