อนุทิน 145590 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

"อนุทินที่ ๑๓๔๙"

หนังสือจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด...วิชาชีวิต...หรือทักษะในการใช้ชีวิต...ที่ออกเผยแพร่เกี่ยวกับทักษะชีวิตมนุษย์ของผู้นำชื่อดังของ USA. จะคล้าย ๆ กับที่ฉันเขียนใน Gotoknow เป็นการให้ข้อคิดมนุษย์ที่ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข ประสบผลสำเร็จ...ดีค่ะ ช่วยกันขัดเกลาให้เด็กรุ่นต่อ ๆ ไป เป็นคนดี มีคุณธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ...และจะได้ฝึกให้เด็กมีแผนในการใช้ชีวิต มีเป้าหมายในการดำรงชีวิตและเป็นคนดีของสังคมค่ะ

เขียน 02 Apr 2016 @ 10:18 () แก้ไข 02 Apr 2016 @ 10:20, ()


ความเห็น (0)