อนุทิน #145587

  ติดต่อ

รายงานนี้ พบว่าโรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดหัวใจทั้งหลาย โดยผู้ที่มี endometriosis จะพบโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจทุกชนิดมากกว่าผู้ที่ไม่มี เช่น พบว่ามีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมากกว่า 1.5 เท่าเป็นต้น รู้ไว้จะได้หาทางลดโอกาสเสี่ยงไปด้วยนะคะ อ่านได้จาก Endometriosis and risk of coronary heart disease. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. Published online before print March 29, 2016, DOI:10.1161/CIRCOUTCOMES.115.002224.

  เขียน:  

ความเห็น (0)