อนุทิน 145556 - prayat duangmala

วันนี้แปดโมงกว่า ยื่นเอกสารเสียภาษี แทบวาย คำนวณแล้วเพิ่มอีกสี่หมื่นกว่า ขอจ่ายเป็นสามงวด ไม่คิดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียงนี้ ช่วยด้วยเดือนนี้เป็นเดือนจ่ายจริงๆทั้งงานบุญงานรา

เขียน 30 Mar 2016 @ 16:43 ()


ความเห็น (2)

ปีนี้ได้คืนด้วยค่ะ 6500 บาท ลดจากหลายแหล่งค่ะ

มากเลยนะครับครู...