อนุทิน 145548 - นีโอ..เบเกอรี่

  ติดต่อ

# อนุทิน 494 #

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559

วันนี้วิทยากรคนเก่ง ได้อนุเคราะห์ให้ความรู้เรื่อง Flipped Classroom ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ รวม 25 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนุกสนานกันมากคะ

ขอบคุณวิทยากร อาจารย์ขจิต ฝอยทอง ที่เสียสละเวลามาให้ความรู้กับบุคลากรของเรา มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ธิ
เขียนเมื่อ 

อ.ขจิต ลงใต้ ^_,^