อนุทิน #145548

# อนุทิน 494 #

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559

วันนี้วิทยากรคนเก่ง ได้อนุเคราะห์ให้ความรู้เรื่อง Flipped Classroom ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ รวม 25 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนุกสนานกันมากคะ

ขอบคุณวิทยากร อาจารย์ขจิต ฝอยทอง ที่เสียสละเวลามาให้ความรู้กับบุคลากรของเรา มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)