อนุทิน #145547

'Assessor training program"

มาอบรมการเป็นผู้ตรวจประเมิน ของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) วันที่ 30 -31 มี.ค.59

เขียน:

ความเห็น (0)