อนุทิน 145545 - ดร.ดนัย เทียนพุฒ

  ติดต่อ

"สิ่งที่มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์คือ ความเป็นมนุษย์"

วันที่ไปบรรยาย กลยุทธในการพัฒนาการเรียนการสอนฯ ให้ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ฯ มทร.กรุงเทพ ผมเน้น คือ

-สิ่งที่มหา'ลัยสรรสร้าง กับผู้ที่มาเข้าเรียน คือ ความเป็นมนุษย์


-อาจารย์ต้องทำให้เด็ก หรือ นศ. ได้รู้เป้าหมายในชีวิต
-ต้องเข้าใจเป้าหมายสำคัญคือ การเพาะบ่มจินตนาการ
-และอาจารย์ทำหน้าที่เชื่อมจินตนาการเข้ากับประสบการณ์
กลยุทธใหม่ ที่ควรนำมาใช้เช่น CBL Challenge based learning (การเรียนรู้บนความท้าทาย) Imagineering (จินตวิศวกรรม) และ
Intregated learning โดยไม่ขังความรู้ให้อยู่แต่ในห้องเรียน
อจ. ที่เก่งต้อง สร้างแรงบันดาลใจ เห็นศักยภาพในตัวเด็ก แล้วใช้ศักยภาพของตนเองผลักให้ เด็ก (นศ.)ไปไกลสุดศักยภาพนั้น
ส่วนการสร้างงานเชิงสร้างสรรค์ ต้องสนทนา หรือ KM กันข้ามสาขาวิชา เพื่อให้เกิดหลักสูตรใหม่

  เขียน:  

ความเห็น (0)