อนุทิน 145545 - ดร.ดนัย เทียนพุฒ

"สิ่งที่มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์คือ ความเป็นมนุษย์"

วันที่ไปบรรยาย กลยุทธในการพัฒนาการเรียนการสอนฯ ให้ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ฯ มทร.กรุงเทพ ผมเน้น คือ

-สิ่งที่มหา'ลัยสรรสร้าง กับผู้ที่มาเข้าเรียน คือ ความเป็นมนุษย์


-อาจารย์ต้องทำให้เด็ก หรือ นศ. ได้รู้เป้าหมายในชีวิต
-ต้องเข้าใจเป้าหมายสำคัญคือ การเพาะบ่มจินตนาการ
-และอาจารย์ทำหน้าที่เชื่อมจินตนาการเข้ากับประสบการณ์
กลยุทธใหม่ ที่ควรนำมาใช้เช่น CBL Challenge based learning (การเรียนรู้บนความท้าทาย) Imagineering (จินตวิศวกรรม) และ
Intregated learning โดยไม่ขังความรู้ให้อยู่แต่ในห้องเรียน
อจ. ที่เก่งต้อง สร้างแรงบันดาลใจ เห็นศักยภาพในตัวเด็ก แล้วใช้ศักยภาพของตนเองผลักให้ เด็ก (นศ.)ไปไกลสุดศักยภาพนั้น
ส่วนการสร้างงานเชิงสร้างสรรค์ ต้องสนทนา หรือ KM กันข้ามสาขาวิชา เพื่อให้เกิดหลักสูตรใหม่

เขียน 29 Mar 2016 @ 22:36 ()


ความเห็น (0)