อนุทิน 145539 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๙๒๓ |

"สักแต่ว่า"

เห็น สักแต่ว่า เห็น
ได้ยิน สักแต่ว่า ได้ยิน
ได้กลิ่น สักแต่ว่า ได้กลิ่น
ลิ้มรส สักแต่ว่า ลิ้มรส
สัมผัส สักแต่ว่า สัมผัส
รู้สึก สักแต่ว่า รู้สึก

ไม่ยึด ไม่ติด ไม่หลง
เพื่อไม่ให้กลับมาทำร้ายตัว

(บุรินทร์ ปัณฑุยากร, ลองธรรมดู, หน้า ๓๓ - ๔๓)

เขียน 29 Mar 2016 @ 15:46 ()


ความเห็น (0)