อนุทิน 145537 - บุษยมาศ

"อนุทินที่ ๑๓๔๕"

ประชุมร่วมสร้างระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยใหม่...๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙...เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ร่วมเป็นคณะกรรมการประชุมระบบบริหารงานบุคคลของ มรภ.พิบูลสงคราม ใหม่...

เขียน 29 Mar 2016 @ 12:25 ()


ความเห็น (0)