อนุทิน 145537 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"อนุทินที่ ๑๓๔๕"

ประชุมร่วมสร้างระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยใหม่...๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙...เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ร่วมเป็นคณะกรรมการประชุมระบบบริหารงานบุคคลของ มรภ.พิบูลสงคราม ใหม่...

  เขียน:  

ความเห็น (0)