อนุทิน 145536 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"อนุทินที่ ๑๓๔๔"

พัฒนาตนเอง...ช่วง ๓๐ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๙...พาน้อง ๆ กองบริหารงานบุคคลขึ้นเชียงใหม่...เพื่อพัฒนาตนเองในด้านหาความรู้เกี่ยวกับการเขียนผลงานวิชาการ...ในช่วงบ่ายโมงครึ่ง...หลังจากประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเสร็จในภาคเช้าของ ๓๐ มีนาคม แล้ว...

  เขียน:  

ความเห็น (0)