อนุทิน 145525 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"อนุทินที่ ๑๓๔๐"

การเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ...ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ มีผู้ผ่านไปแล้ว จำนวน ๒ ราย และผ่านในวันนี้ จำนวน ๕ ราย...ยินดีด้วยค่ะ...กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการอีก จำนวน ๓ ราย...และมีการประเมินค่างานผ่านแล้วและกำลังอยู่ในการจะดำเนินการส่งผลงานการประเมิน ฯ อีก จำนวน ๒ รายค่ะ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)