อนุทิน 145519 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๖๙๑๙ |

"PI"

วันนี้เข้าสอนผู้เข้ารับการอบรมมาตรฐานที่ ๘ วิชาชีพครู
จาก ๕๐ คน มาเรียนแค่ ๔๐ คน
เร่งรัดความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบทเรียนสำเร็จรูปไปมาก
หลักการพิมพ์ หลักการออกแบบสื่อ หลักการออกแบบบทเรียนฯ
แล้วใช้ Classstart เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยการบรรจุไฟล์ตัวอย่างเอาไว้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ศึกษาด้วยตนเอง และผลิตบทเรียนด้วยตนเองได้

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ตอนนี้ทีมงานพยายามทำ mobile apps ของ ClassStart กันอยู่ครับ พยายามให้เสร็จเร็วที่สุดครับ