อนุทิน 145519 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๙๑๙ |

"PI"

วันนี้เข้าสอนผู้เข้ารับการอบรมมาตรฐานที่ ๘ วิชาชีพครู
จาก ๕๐ คน มาเรียนแค่ ๔๐ คน
เร่งรัดความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบทเรียนสำเร็จรูปไปมาก
หลักการพิมพ์ หลักการออกแบบสื่อ หลักการออกแบบบทเรียนฯ
แล้วใช้ Classstart เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยการบรรจุไฟล์ตัวอย่างเอาไว้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ศึกษาด้วยตนเอง และผลิตบทเรียนด้วยตนเองได้

เขียน 27 Mar 2016 @ 21:40 ()


ความเห็น (1)

ตอนนี้ทีมงานพยายามทำ mobile apps ของ ClassStart กันอยู่ครับ พยายามให้เสร็จเร็วที่สุดครับ