อนุทิน 145516 - โอ๋-อโณ

  ติดต่อ

การศึกษานี้พบว่า ผู้ที่พยายามเลิกบุหรี่นั้นกลุ่มที่เลิกทันทีจะมีแนวโน้มว่าจะหยุดสูบได้จริงในช่วง 4 สัปดาห์กับ 6 เดือนได้มากกว่ากลุ่มที่ค่อยๆลดการสูบลง อ่านได้จาก Gradual Versus Abrupt Smoking Cessation: A Randomized, Controlled Noninferiority Trial. Ann Intern Med. Published online 15 March 2016 doi:10.7326/M14-2805.

  เขียน:  

ความเห็น (0)